Registratie en Klachten

De volgende gegevens van mijn praktijk zijn mogelijk van belang voor u.

Indien u klachten heeft werk ik volgens de code van onze beroepsvereniging. Informatie over de klachtenregeling kunt u hier vinden.

PRIVACY VERKLARING

Voor een goede behandeling is het nodig dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, eventueel heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

– zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens,
– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).