Mijn Visie

chemieHet lichaam is als een chemische fabriek. Alle onderdelen moeten goed met elkaar in harmonie functioneren en in de regelkamer (hersenen) wordt gezorgd voor een continue bewaking en aansturing van alle functies en onderdelen. De regelkamer zorgt er ook voor dat de verschillende afdelingen (organen) op de juiste momenten de juiste grondstoffen aanmaken en aan het productiesysteem toevoegen. De afdelingen en de regelkamer kunnen door op afstand worden bediend (via zenuwbanen in de voeten) waarmee het productieproces geoptimaliseerd kan worden. Het gevolg daarvan is lichamelijk en geestelijk welzijn.