Vergoedingen

Elke verzekeraar hanteert andere voorwaarden, afhankelijk van de polis worden de behandelingen volledig of gedeeltelijk vergoed, soms met een maximumbedrag per persoon per kalenderjaar. Controleert u zelf op de polis of de therapeutische behandelingen inderdaad vergoed worden of neem contact op met uw verzekeraar.